ВИПУСКИ

№ 27: Євангелізація красою

Досвід прекрасного може стати переламним для духовного життя: мистецтво має силу перевертати наш світ – і цим воно схоже на зустріч із Богом. У цьому номері «Вербуму» ми замислюємося про взаємні впливи краси і віри.

№ 26: Соціальне служіння Церкви

Стає дедалі зрозуміліше, що католики не можуть обмежити своєї діяльності молитвою. Це, звісно, основа християнського життя, та вона закликає до активних дій, скерованих на покращення суспільного життя. Саме цей зв’язок між духовним життям і життям суспільним уже понад сто років досліджує католицька соціальна доктрини. Цій темі присвячений і поточний номер «Вербуму».

№ 25: Комікси

У цьому номері журналу «Verbum» ми зануримось у світ коміксів як невід’ємної складової сучасної культури. Яка історія коміксу та чи можна його вважати повноцінним видом мистецтва? Яким чином «Геллбой» переглядає світову міфологію? Як «Вартові» Алана Мура стверджують кінець «героїчної епохи» та чому фігура супергероя є настільки неоднозначною для сучасного суспільства? Чим відрізняється європейський графічний роман від американського коміксу та в чому полягає особливість франко-бельгійської школи коміксистів? Нарешті, як графічний роман працює з досвідом «викорінення» та чи придатний комікс для осмислення травм? Про це ми розмірковуємо разом із нашими авторами.

№ 24: Місця пам’яті

У новому номері «Verbum» ми розмірковуватимемо над місцями пам'яті як фундаментом нашої ідентичності. Що таке культура пам’яті та коли виникає саме поняття «місця пам’яті»? Історія - це загалом про всіх, чи це радше сукупність індивідуальних історій певного часу та місця? Як на рівні мови ми розділяємо індивідуальну та колективну пам'ять? Зрештою, чому міста переповнені монументами, на які ніхто не звертає увагу та чи варто навчитися їх помічати?

№ 23: Що творить спільноту в парафії?

Парафія – базова адміністративна одиниця Католицької Церкви. Але це частина не тільки адміністративної структури, а й живого церковного організму. Саме в парафіях більшість католиків переживає своє християнське покликання. Тому спільні роздуми про місію й завдання парафії здаються нам дуже важливими.

№ 22: Міста, які ми творимо

У цьому номері «Verbum» ми продовжуємо розмову про місто як особливий символічний простір. Які сенси лежать у засновку архітектоніки міста? Чим сучасним містянам загрожує технократична етика споживацтва та як вона віддзеркалюється у просторі міста? Чим для нас була та чим нині є архітектурна спадщина післявоєнного радянського модернізму? Про це ми розмірковуємо разом із нашими авторами.

№ 21: Іов

У католицькій традиції Великий піст починається з посипання голови попелом. Цей літургійний жест має нагадувати, що ми з пороху постали і в порох повернемося. Справді, Великий піст – це час особливо гострого відчуття минущості цього світу, час усвідомлення людської малості й недосконалості, час покори й каяття. За провідника цим покутним періодом ми обрали старозавітного Іова.

№ 20: Міста, де ми живемо

Новий номер журналу «Verbum» присвячений місту як унікальній формі людського співіснування. Як і чому виникли найдавніші відомі нам міста? У чому полягає символічна відмінність міста від інших форм організації суспільства? Які різноманітні сенси має місто Єрусалим у текстах Святого Письма? Зрештою, людина та місто формують єдиний нероздільний організм, чи ми змушені боротися за наше існування у все більше поглинаючому нас просторі? Про це ми розмірковуватимемо разом з нашими авторами.

№ 19: Справи сімейні

№ 18: Навіщо Церкві держава?

У цьому номері «Verbum» пропонуємо звернутися до теорії та практики відносин Католицької Церкви і світських держав у контексті 90-ліття підписання Латеранських угод. Чи підлягає політичне життя католика моральним принципам, чи автономне від них? У чому полягає сенс католицької соціальної доктрини? Яке місце в житті й новочасній історії Церкви посідають право та політика? Про це ми розмірковуємо разом із нашими авторами.

№ 17: Душа і машина

Новий номер журналу «Verbum» присвячений відмінності між штучним і людським інтелектом. Чи є людська особа «комп’ютером з плоті» або вона має дещо більше – щось, що неможливо звести суто до біохімічної активності мозку? Зрештою, чим є і що лежить у засновку людської особи? Про це ми розмірковуватимемо разом з нашими авторами.

№ 16: Як ми пам’ятаємо?

У цьому номері «Вербуму» пропонуємо поговорити про тему пам’яті. У кожного з нас є спогади, кожен по-своєму вибирає, що пам’ятати, а щось забуває. Наше ставлення до минулого спирається на стратегії запам’ятовування й забування. Цей непростий процес, який вибудовує нашу ідентичність, стає ще складніший, коли йдеться про колективну пам’ять. Як пам’ятають спільноти чи народи?

№ 15: Служіння слову

Домініканська харизма безпосередньо пов’язана зі служінням слову. Звісно, тут ідеться не тільки про проповіді під час Літургії, а й про цілісне ставлення до слів, якими ми послуговуємося. Цей другий аспект важливий, утім, не тільки для домініканців, бо сьогодні можна помітити втрату поваги до слова: і на рівні «мови ненависті» чи словесної агресії, якої так багато в інтернеті, і на значно бентежнішому рівні загальної байдужості до того, що і як ми говоримо. У цьому номері «Вербуму» ми обговорюємо проблеми слова – а заразом і те, що насправді означає бути його служителями.

№ 14: Вигадані світи

Новий номер «Verbum» присвячений фантастичним літературним світам. Чому письменники мають потребу у створенні уявних світів, а читачі прагнуть поринути у них? Яким чином магічні літературні образи можуть розповісти про істини християнства та допомогти у євангелізації? Про це ми розмірковуватимемо разом з нашими авторами.

№ 13: Церква в публічному просторі

Проблема присутності християн у публічному просторі завжди пробуджувала чимало емоцій. Ми добре знаємо доктрину відділення Церкви від держави – і, особливо в католицизмі, дуже її цінуємо. Та чи означає вона, що Церква мусить цілковито усунутися з суспільного життя й не висловлюватися про публічні справи? Чи в ім’я секулярності й толерантності католикам потрібно приховувати свої переконання? У цьому номері ми розмірковуємо не про взаємими Церкви з державою, а про те, яку роль у суспільстві мають відігравати християни.

№ 12: Домініканська родина

У чому полягає домініканська харизма? Чи покликані домініканці лише плекати світло розуму, аби сягати Бога людським інтелектом та проповідувати Божу любов? Не тільки. Новий номер «Verbum» пропонує подивитися на розбудову домініканської харизми протягом століть, на особливості суто домініканської духовності, на діалог як неодмінну складу проповіді та, врешті-решт, на таємницю втілення як центр христології та християнського життя.

№ 11: Воплочення як вступ до християнства

У святковому номері «Verbum» пропонуємо поглянути на теми Втілення та християнського буття в сучасному світі. Пов’язані вони не тільки з Різдвом, коли Втілене Слово об’являється світові, а й із 50-річчям видання «Вступу до християнства» Йозефа Рацінґера.

№ 10: Смертна кара

У контексті нещодавно внесених змін до Катехизму новий випуск журналу «Verbum» звертається до складного питання смертної кари. Разом з нашими авторами ми розглянемо біблійні, богословські та філософські аспекти зв’язку між Божим та людським законом, злочином та прощенням, справедливістю та милосердям.

№ 9: Адвент – час чекання

У цьому випуску журналу «Verbum» пропонуємо тему передріздвяного чекання. З одного боку, ми намагаємося поглянути на саме явище очікування, а з іншого, звертаємося до літургійного періоду Адвенту.

№ 8: Жертвоприношення

У новому номері журналу «Verbum» ми звернемося до спадку видатного французького антрополога Рене Жірара, щоб підступитися до складного питання: чи існує зв'язок між насильством, релігією та суспільством? Та який зв'язок має місце між жертвопринесенням та милосердям? Над цими питаннями ми розмірковуватимемо разом з нашими авторами.

№ 7: Катехизм Католицької Церкви

Іноді здається, що слова «катехизм» і «катехизація» належать до католицького словника й перебувають поза сферою зацікавлень інших християн, а тим більше невіруючих. Можливо, зрозумілішим для загалу було б визначення «просвітницька діяльність», ближче до ментальності сучасної людини, – але воно, на жаль, асоціюється з Просвітництвом, яке цілеспрямовано запроваджувало альтернативну християнській програму навчання й виховання. У цьому випуску «Verbum» ми придивляємося до катехизму й катехизації, прагнучи відповісти на запитання про їхні суть і сенс.

№ 6: Як виховувати по-християнськи?

Ми певні, що в християнській моделі виховання можна використовувати далеко не кожен педаогічний метод. Крім етосу, про який ішлося раніше, треба випрацьовувати християнські виховні методи, а ще – створювати інституції. Темам методів та інституцій і присвячений цей випуск.

№ 5: Християнське виховання

Чи ідея християнського виховання не втратила актуальності? Ми віримо, що ні. Складники християнського виховання – це не тільки певний етос і метод, а й інституції, в нього залучені. У першому випуску на цю тему ми придивимося до основ етосу християнського виховання.

№ 4: Європа, якої ми не втратили

За простим словом «Європа» тягнеться цілий шлейф асоціацій, нехай не завжди усвідомлених. «Європа» – це щось про культурну спадщину, про сукупність цінностей, про нюанси ставлення до світу й людей, які в ньому поруч із нами мешкають, про естетику, про відповідальність.

№ 3: Людина перед лицем смерті

Щодо одного ми можемо бути певні: колись життя скінчиться і прийде смерть. Вона пробуджує в людях різні реакції – від бунту, нерозуміння та спроб приручення й аж до тихого примирення. Кожен по-своєму змагається зі смертю, якої не уникнути. І саме до цих відповідей на смерть ми придивляємося в новому випуску журналу «Verbum».

№ 2: Хто така молодь?

Молодість – це час ставити запитання й робити вибори, етап стрімкого дозрівання і зростання, коли особа розвиває навички, зацікавлення, знання про світ. Та щойно ми намагаємося знайти якесь точніше визначення, провести вододіл між молодістю й дитинством чи зрілістю, стає очевидною сумнівність жорстких обмежень, до яких доводиться вдаватися. У новому номері «Verbum» ми поміркуємо про те, хто ж така молодь, і про значення для молодих людей – особливо католиків – асамблеї Синоду єпископів, яка саме триває у Ватикані.

№ 1: Читати варто

У першому номері «Verbum» ми міркуємо про те, чи зміна носія не впливає також на наше ставлення до змісту. Цифрову революцію можна порівняти з винаходом Гутенберга: доступ до всього накопиченого знання зненацька стає значно масовіший. А проте чи добре ми використовуємо цей новий носій змісту й чи не зазнає наш підхід читання неминучих змін? Угорський автор Шандор Мараї писав, що «в рукавичках неможливо читати. […] Читач мусить голими пучками пальців відчувати, торкатися сторінок книжки». З електронного носія теж не вдасться читати в рукавичках, та залишається запитання, чи позбавлена «тілесності» книжка не втрачає індивідуальності.

АВТОРИ

 • Петро Балог
 • Андрій Баумейстер
 • Роберт Беррон
 • Папська біблійна комісія
 • Малгожата Борковська
 • Олексій Браславець
 • Єва Бучек
 • Конгрегація віровчення
 • Маріуш Возняк
 • Яцек Воронецький
 • Євген Гальона
 • Елеонора Гарднер
 • Проспер Ґеранже
 • Войчех Ґєртих
 • Од Гієт
 • Ярослав Глодек
 • Галина Глодзь
 • Ігор Гнюс
 • Паризька Декларація
 • Oксана Довгополова
 • Марсель Енафф
 • Миколай Еппле
 • Юлія Карпицька
 • Максим Карповець
 • Ян Качковський
 • Ґрент Кеплен
 • Ян Анджей Клочовський
 • Жорж Марі Мартин Котьє
 • Олег Коцарев
 • Маріуш Кравєц
 • Віталій Кривицький
 • Володимир Кусьнеж
 • Маґдалена Кшептовська
 • Марґеріт Лена
 • Юрій Ліфансе
 • Лідія Лозова
 • Тарас Лютий
 • Ірина Максименко
 • Джон Пантелеймон Мануссакіс
 • Богдана Матіяш
 • Роберт Музіль
 • Павло Недашківський
 • Фланнері О'Коннор
 • Петро Октаба
 • Павло Парфентьєв
 • Анн-Марі Пельтьє
 • Євген Пілецький
 • Галина Помилуйко
 • Лукаш Попко
 • Кшиштоф Поросло
 • Альона Савінова
 • Яцек Салій
 • Вікторія Семенова
 • Олексій Сігов
 • Олег Сілін
 • Ксенія Сокульська
 • Юлія Стахівська
 • Ярослава Стріха
 • Войчех Сурувка
 • Якуб Турбаса
 • Едвард Фейзер
 • Борис Філоненко
 • Варвара Холодна
 • Віталій Храбатин
 • Олександр Черноглазов
 • Єжи Шимік
 • Максим Яременко